Sct. Georgs Kollegiet

P. Mogensensvej 62 kælder 3400 Hillerød. Mobil 20213179 Tirsdag-Fredag 9:30-13:00

Hver mandag er der åbent hus kl 18:00 på kollegiet,hvor du kan ansøge og se en lejlighed. ,

!! du skal ringe på 20213179 og tilmelde dig inden du kommer til åbent hus !!

Hvem kan få tildelt en kollegiebolig?

Som tommelfingerregel alle unge, fortrinsvis mellem 18 og 30 år, der er i gang med en uddannelse, der er anerkendt af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en elevplads med SU-lignende indtægt dvs. lærlingeløn. For flygtninge og udvekslingsstuderende gælder der særlige regler.

Senest 3 måneder efter indflytning skal du være påbegyndt en ungdomsuddannelse, en lærlingeuddannelse, en videregående uddannelse eller HF-kursus eller lign. Kollegiet har if. lovgivningen pligt til mindst en gang om året at tjekke, at beboerne på kollegiet er studieaktive.

Overordnede tildelingsregler

Ved udlejningen af kollegieboliger skal der tages hensyn til en række forhold; den boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Det betyder, at Sct. Georgs kollegiet har pligt til at tage udgangspunkt i og hensyn til den enkeltes behov, og derfor ikke blot kan udleje boligerne efter "først til mølle"-princippet. Derfor vil du kunne komme ud for, at du rykker ned på ventelisten. Det vil altid skyldes, at en anden ansøger har haft et større og/eller mere akut behov end dig. Der tages ligeledes højde for at vores type 2 lejligheder primært beboes af samme køn.

Du skal være opmærksom på, at når du får tildelt en kollegiebolig, skal du vise dokumentation enten for studieaktivitet, eller for at du skal påbegynde en relevant uddannelse indenfor 3 måneder. Desuden skal du være i stand til at dokumentere de evt. særlige forhold du har oplyst i ansøgningen. Tilbudet gælder kun, såfremt du kan fremvise dokumentation.