Sct. Georgs Kollegiet

P. Mogensensvej 62 kælder 3400 Hillerød. Mobil 20213179 Tirsdag-Fredag 9:30-13:00

Sct. Georgs Gilderne

Spejderbevægelsen

Grundlaget for Sct. Georgs Gilderne er spejderarbejdet som blev startet i Danmark i 1909 på ideer af englænderen Baden-Powell og er i dag udbredt over hele kloden.

Spejderbevægelsen består i dag af mange forskellige retninger hvor værdigrundlaget er forskelligt, men har fortsat det overordnede mål at bibringe børn og unge gode og udviklende fritidsbeskæftigelser i et fællesskab.

Hvem er Sct. Georgs Gilde

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i Danmark 1933 med det formål at virkeliggøre ordene ”én gang spejder – altid spejder” ved at være et samlingssted for voksne mennesker som har det tilfælles, at de har været spejdere – eller har interesse for spejder- og gildebevægelsen. Gildebevægelsen har ca. 8000 medlemmer i Danmark og har bredt sig til ca. 40 lande i verden.

Navnet Sct. Georg er opkaldt efter en korsridder som blev gjort til helgen. Gilde betyder næsten som et laug som man tidligere brugte for en sammenslutning af håndværkere eller handlende i byerne. Disse laug eller gilder kunne indgå aftaler for medlemmerne og repræsentere medlemmernes interesse overfor hinanden, ligesom de havde en social funktion. 

For at blive optaget i gilderne skal man være 18 år er eller har været spejder eller har eventuelt andre relationer til spejderbevægelsen.

Sct. Georgs Gilde i Hillerød

Sct. Georgs Gilde i Hillerød er startet i 1936 og har i dag ca. 150 aktive medlemmer.

Foruden de faste gildemøder og gildehaller er der mange udvalg og laug, som støtter op omkring spejderne i Hillerød både økonomisk og med praktiske opgaver. Desuden støtter Sct. Georgs Gilderne sociale og humanitære formål herunder flere børneinstitutioner (som Sct. Georgs Fonden administrerer) og kollegiet. For at finansiere aktiviteterne sælges der primært lodsedler(rundskuehæfter) samt deltagelse i byens årlige kræmmermarked med stande og boder. 

Sct. Georgs Kollegiet i Hillerød

Kollegiet er planlagt af gildet i Hillerød og blev indviet i februar 1989.

Kollegiets bestyrelse består af 2 repræsentanter fra Sct. Georg Gildet i Hillerød, 2 repræsentanter fra læreanstalterne i Hillerød og 2 repræsentanter fra kollegiets beboere. En bred sammensat gruppe som gennem de fastlagte bestyrelsesmøder får et godt indblik i dagligdagen på kollegiet.  Der er ansat viceværter som foruden det administrative er den daglige kontaktled til de unge på kollegiet.

Bestyrelsen

Januar 2018