Om kollegiet

Centralt beliggende i Hillerød

Sct. Georgs Kollegiet ligger centralt placeret i Hillerød, i cykelafstand til de lokale uddannelsesinstitutioner og Hillerød Station. 

Der er også et væld af indkøbsmuligheder lige fra Rema1000 og Føtex, der ligger så tæt på, at det næsten ikke kan betale sig at låse cyklen op, til Slotsarkaderne og gågaderne Slotsgade/Helsingørsgade med caféer, tøjbutikker og specialforretninger.

Hvis du klikker på de små blå nåle på kortet, får du et link til de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Kollegiets daglige drift

Kollegiet blev oprindeligt planlagt af Sct. Georgs Gilderne i Hillerød og blev indviet i februar 1989.

Der er stadig kontakt til Sct. Georgs Gilderne i Hillerød, da de er repræsenteret med 2 medlemmer i Kollegiets bestyrelse. Herudover består bestyrelsen af 2 repræsentanter fra læreanstalterne i Hillerød og 2 repræsentanter fra kollegiets beboere. Bestyrelsen får et godt indblik i dagligdagen på kollegiet gennem de afholdte bestyrelsesmøder. 

Der er ansat viceværter, som ud over den daglige drift og det administrative arbejde, er det daglige kontaktled til beboerne på kollegiet.

Kollegiet og Sct. Georgs gilderne

Spejderbevægelsen

Grundlaget for Sct. Georgs Gilderne er spejderarbejdet som blev startet i Danmark i 1909 på ideer af englænderen Baden-Powell og er i dag udbredt over hele kloden.

Spejderbevægelsen består i dag af mange forskellige retninger, hvor værdigrundlaget er forskelligt, men har fortsat det overordnede mål at bibringe børn og unge gode og udviklende fritidsbeskæftigelser i et fællesskab.

Hvem er Sct. Georgs Gilderne

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i Danmark 1933 med det formål at virkeliggøre ordene ”én gang spejder – altid spejder” ved at være et samlingssted for voksne mennesker, som har det tilfælles, at de har været spejdere – eller har interesse for spejder- og gildebevægelsen. Gildebevægelsen har ca. 8000 medlemmer i Danmark og har bredt sig til ca. 40 lande i verden.

Navnet Sct. Georg er kommer fra en korsridder som blev gjort til helgen. Gilde betyder næsten som et laug, som man tidligere brugte for en sammenslutning af håndværkere eller handlende i byerne. Disse laug eller gilder kunne indgå aftaler for medlemmerne og repræsentere medlemmernes interesse overfor hinanden, ligesom de havde en social funktion.

For at blive optaget i Sct. Georgs Gilderne skal man være 18 år og gå ind for spejderbevægelsens idealer.

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød er startet i 1936 og har i dag ca. 80 aktive medlemmer.

Foruden de faste møder og gildehaller er der udvalg og laug (arbejdsgrupper), som støtter op omkring spejderne i Hillerød både økonomisk og med praktiske opgaver. Desuden støtter Sct. Georgs Gilderne sociale og humanitære formål herunder flere børneinstitutioner (som Sct. Georgs Fonden administrerer) og kollegiet. For at finansiere aktiviteterne deltager Gilderne bl.a. i byens Slotssøfest med stande og boder.

Her kan du læse mere om Sct. Georgs Gilderne i Hillerød